Arkæologi: Ét af Danmarks længste langhuse fundet

Arkæologi: Ét af Danmarks længste langhuse fundet

Arkæologi: Ét af Danmarks længste langhuse fundet

Arkæologerne fra Museum Silkeborg gjorde i november et interessant fund, da jorden ved Sejlgaard gemte på spor af et 53 meter langt langhus. Langhuset kan dateres til Yngre Romersk Jernalder (400-600 e.Kr.) og er med sine 53 meter ét af de længste Langhuse, der er fundet under den danske muld. Arkæolog Malene Madsen fra Museum Silkeborg vurderer, at der måske er fem langhuse i Danmark, som er længere end det, der er fundet ved Sejlgaard. Det længste langhus er fundet ved Linå øst for Silkeborg. Det måler 65 meter. 

Foruden det opsigtsvækkende fund, har Museum Silkeborg i forbindelse med de arkæologiske udgravninger, identificeret op mod 33 større eller mindre langhuse, jernudvindingsovne, keramikskår, hegnsforløb og fine glasperler. Sporerne fra langhusene og hegnsforløbene viser sig i jorden under muldlaget i form af mørke runde pletter. Det er stolpehullerne fra de fortidige bygningskonstruktioner. Stolpehullerne har arkæologerne markeret med små hvide sedler og tegnet cirkler i jorden (se billede).   

De mange arkæologiske fund vidner om, at en tidligere jernalderlandsby har haft hjemme ved Sejlgaard, og landsbyen formodes at være én af flere jernalderbebyggelser i området omkring Funder. 

Arkæologi og kulturhistorie tjener som inspiration i byudviklingen

Det tyder altså på, at jernaldermennesket også synes, at arealerne sydvest for Funder er et attraktivt sted at bosætte sig. Vi følger således i vores forgængeres fodspor, når vi i dag arbejder på at udvikle en ny bydel det samme sted, som den tidligere jernalderlandsby lå. 

Når vi udvikler arealerne omkring Sejlgaard, ønsker vi at hente inspiration i de fortællinger og den historie, der har sat sine spor i landskabet. Det er f.eks. visionen, at den nye bydel skal hente inspiration i trygheden og fællesskabet, der kendetegner det nære landsbymiljø, og de arkæologiske fund kan bringe historie og sjæl ind i udviklingen af den nye bydel.  

Forarbejde til byggemodning af den fremtidige bydel

Museum Silkeborg gennemførte i foråret en arkæologisk forundersøgelse, hvor der bl.a. blev udvalgt syv områder med et samlet areal på ca. 5,6 ha., hvor der skal foretages en grundigere arkæologisk udgravning. Museum Silkeborg forventer at være færdig med at udgrave de syv områder i løbet af januar 2022, og derefter venter der arkæologerne et arbejde med at udfærdige den endelige arkæologiske undersøgelsesrapport. De arkæologiske undersøgelser foretages i forbindelse med den kommende byggemodning af den nye bydel ved Sejlgaard. 

Læs også Museum Silkeborgs artikel om deres arbejde ved Sejlgaard i Funder. 

 

kontakt

Herunder kan du skrive kommentarer og spørgsmål,
samt oplyse dit navn og e-mail,
og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Vi passer på dine personoplysninger, se vores persondatapolitk

Sitemap