VISION
Rig på natur og landskabelige kvaliteter

Ejerne af Sejlgaard har sammen med ATRA Arkitekter og Kuben Management en fælles vision om at omdanne de nuværende landbrugsarealer omkring Sejlgaard til en ny naturskøn bydel. Bydelen sydvest for Funder bliver en del af forstadsmiljøet omkring Silkeborg – en ny forstad, der emmer af natur, grønne kvaliteter, og som indbyder til oplevelser i det fri.  

På denne side kan du læse mere om, hvilke visioner og tanker der ligger bag udviklingen af Sejlgaard – Silkeborgs nye Outdoor Forstad.

outdoor forstad

I den nye bydel venter Silkeborgs smukke natur lige uden for hoveddøren. Skoven, ådalen, de åbne marker, lyset og luften. Det findes alt sammen, lige her – i Silkeborgs nye outdoor forstad.

Inspireret af Silkeborgs profil som Danmarks Outdoor Hovedstad og beliggenheden i Søhøjlandets smukke natur, er visionen at udvikle Sejlgaard til en ny og attraktiv outdoor forstad – en bydel midt i naturen, omgivet af friluftslivets mange muligheder. 

De nære fællesskaber, trygheden og den rolige atmosfære, som kendes fra forstaden, er sammen med den nære natur inspirationskilde, når vi udvikler Sejlgaard. Her skal beboerne opleve at bo naturskønt og i tæt forbindelse med det omkringliggende landskab. Naturen inddrages derfor i de bolignære by- og landskabsrum og bliver et karaktergivende element i den nye bydel. Den nye bydel vil igennem fælles faciliteter og grønne områder tilskynde til oplevelser og aktiviteter i det fri – hvad enten man ønsker at nyde en stille stund i det fri eller elsker en frisk løbetur i grønne omgivelser.

Skoven og Funder Ådal syd for området har stor rekreativ værdi med vandrestier, cykelruter og store naturoplevelser, og bliver et væsentligt aktiv for den nye bydel. Inspireret af den trygge atmosfære, der findes i forstaden, skal beboerne i den nye bydel kunne færdes sikkert og trygt igennem kvarteret. Åbne forbindelser og trygge stisystemer vil forbinde bydelen med de mange naturoplevelser, der venter syd for området, og binde den nye bydel sammen med resten af Funder.

En blandet bydel

Variation er et nøgleord, når vi udvikler Sejlgaard. Forskellige boligtyper, ejerformer og -størrelser, skal være med til at understøtte opblomstringen af et blandet kvarter, der kan rumme forskelligheder, give plads til mangfoldigheden og understøtte de nære fællesskaber. Med andre ord ønsker vi at understøtte en god sammenhængskraft i den nye bydel og give plads til alle.

Visionen er derfor at blande udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger for at skabe de rette forudsætninger for et mangfoldigt bymiljø – og derved bidrage til en sammenhængende byudvikling i Silkeborg Kommune.

I den nordlige del af Sejlgaard-området er der udlagt arealer til offentlige formål. Det ligger fint i tråd med visionen om den blandede by, hvor hverdagslivet kan udspille sig. Her er der mulighed for at etablere daginstitutioner, plejehjem eller andre offentlige funktioner og på sigt ønsker vi at opføre dagligvarebutik og take-away/cafe, ladestation til el-biler og lignende, som Funder mangler.

Igennem et mix af forskellige boligtyper, byfunktioner, faciliteter og varierende arkitektur kan vi skabe en robust, helstøbt og attraktiv bydel. En bydel, der kan appellere til forskellige mennesker på tværs af alder, livsfase, familiemønster og indkomstniveau, og som kan understøtte de store fællesskaber.

Fællesskab og fælled

De grønne rum imellem husene skal indbyde til ophold, bevægelse og leg. Og områdets rekreative elementer og aktivitetsmuligheder skal give beboerne noget at være fælles om og tilbyde naturoplevelser for store og små. Her kan man samle på oplevelser i det fri – hvad enten det handler om at dele oplevelsen af en solstråle, de første anemoner på gåturen, sammen dyrke grønsager i fælleshaven eller få nye venner på legepladsen.

Mødesteder, aktivitetspladser og ruter rundt i bydelen skal skabe rum for de uformelle møder, og understøtte hverdagens spontane hilse-på-situationer. Grønne oaser og aktivitetsmuligheder under åben himmel skal aktivere naturens rum og være med til at fremme fællesskaber, og de nære naboskaber i den nye bydel.

Ved at anlægge rekreative attraktioner, som appellerer bredt (fx oplevelsesstier, løberuter, kvarterslegepladser, kælkebakker mv.), er visionen at Sejlgård bliver et sted for alle i Funder.

En bydel, der inviterer indenfor, og hvor man kan mødes på tværs.

Mellem fortid og fremtid

Sejlgaard er en unik stedbunden kvalitet og kulturbærer, der som noget ganske unikt bibringer et kulturelt og historisk vingesus til projektet. Det skal vi værne om.

Den nye bydel vil derfor blive udviklet med en respektfuld afstand og blød overgang til den gamle herregård. Og den smukke grønne allé, der i dag, leder vej frem til Sejlgård, vil bestå og være en væsentlig grøn markør i bydelens fremtidige landskab. Visionen er derfor at forene moderne arkitektur og byliv med områdets historik og lokale sjæl, imens vi værner om det fine kulturhistoriske miljø.

Biodiversitet

Når vi udvikler den nye bydel, er vi optaget af at drage omsorg for områdets eksisterende natur og biodiversitet. Vi ønsker at sikre en skånsom udvikling af de tidligere landbrugsarealer og værne om områdets hjemmehørende natur- og landskabskvaliteter.

Det grønne skov- og dalstrøg, der ligger syd for området, skal bevæge sig ind i det nye kvarter, så nærrekreative grønne arealer præger rummene imellem husene. Ved at beplante de åbne, grønne arealer med hjemhørende plantearter, er visionen at skabe grobund for et rigt dyre- og planteliv. Mindre søer og regnvandsbassiner skal ligeledes bibringe en bredere flora og fauna til den nye bydel, og lokale træsorter skal styrke naturens tilstedeværelse i den nye bydel.

kontakt

Herunder kan du skrive kommentarer og spørgsmål,
samt oplyse dit navn og e-mail,
og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Vi passer på dine personoplysninger, se vores persondatapolitk

Sitemap