Grønt lys til boliglokalplan ved Sejlgaard og udsolgt af byggeretter i etape 1

Grønt lys til boliglokalplan ved Sejlgaard og udsolgt af byggeretter i etape 1

Grønt lys til boliglokalplan ved Sejlgaard og udsolgt af byggeretter i etape 1

Efter sommer sidste år kunne vi møde ind til den gode nyhed om, at Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at igangsætte den første boliglokalplan ved Sejlgaard.

Plan- og Vejudvalgets beslutning om at igangsætte boliglokalplanen for udviklingsområdets etape 1 betyder, at vi nu er kommet et skridt nærmere realisering af den nye bydel! Bydelen udvikles med inspiration i Silkeborgs profil som Outdoor Hovedstad og områdets naturskønne beliggenhed.


Samlet lokalplan for boligformål og plejehjem

Boliglokalplanen skal udarbejdes sammen med lokalplanen for det kommende plejehjem ved Sejlgaard, som Plan- og Vejudvalget i 2022 gav grønt lys til at igangsætte. Den fælles lokalplan vil kunne sikre en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning af området, bl.a. med fokus på de infrastrukturmæssige løsninger og grønne forbindelser.

Den samlede lokalplan for boligformål og plejehjem forventes at ligge klar ved årsskiftet 2024/2025, hvorefter byggeriet af de første boliger kan gå i gang.


Udsolgt af byggeretter i etape 1

Foruden den gode nyhed om den politiske igangsætning af boliglokalplanen, kan vi også melde udsolgt i salget af byggeretter i byudviklingsprojektets første etape. Markedsdialogen for salg af byggeretter i etape 2 og 3 er derfor gået i gang. I tillæg hertil er Silkeborg Kommune i fuld gang med forarbejderne til en ny daginstitution, som bliver det første byggeri på det 80 ha. store byudviklingsareal. I Kuben Management glæder vi os over, at udviklingen af Sejlgaard er godt på vej!

Når Sejlgaard engang er fuldt udbygget, er forventningen at den nye bydel vil indeholde op mod 1.000 nye boliger, en ”mini-bymidte” med forskellige indkøbsmuligheder og byfunktioner, en ny daginstitution, plejehjem, erhverv og et væld af rekreative kvaliteter og mødesteder.

kontakt

Herunder kan du skrive kommentarer og spørgsmål,
samt oplyse dit navn og e-mail,
og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Vi passer på dine personoplysninger, se vores persondatapolitk

Sitemap