historien om sejlgAArd

En smuk, grøn allé leder vej frem til områdets kulturhistoriske perle Sejlgaard – en bevaringsværdig bindingsværksbygning fra 1723. Sejlgaard ligger i midten af det nye byudviklingsområde og udgør områdets bebyggelsesmæssige hjerte. Foran gården står seks smukke lindetræer, der formentlig er plantet på samme tid, som gården er opført.

Den smukke hovedbygning, der i dag ligger stolt midt på Sejlgaards arealer, blev opført som egetræsbindingsværk i 1723. I 1598 var Sejlgaard en almindelig bondegård, men igennem tiderne er gården blevet ophøjet til at være avlsgård og senere hovedgård. I 1800-tallet blev arealerne omkring Sejlgaard anvendt som militært øvelsesterræn, der gjorde området kendt blandt mange af landets soldater. Igennem tiderne har gården tilhørt skiftende ejere, heriblandt Den Danske Krone, hofskrædder Andreas Søbøtker, Landstingsformand Mads Pagh Bruun, (han måtte dog se din drøm om at etablere en klædefabrik på Sejlgård skylle væk i Funder Ådal) og automobilfabrikant J.W. Darr.

I 1854 boede Kunstmaleren Johan Frederik Nicolai Vermehren på Sejlgaard, imens han malede alteret i Funder Kirke. På samme tid dekorerede Frederik Vermehren loftet i den store stue på Sejlgaard som en tak for den kost og logi, han havde fået på gården. Det var også i tiden, da Frederik Vermehren boede på Sejlgaard, at han skabte et af sine mest kendte værker, nemlig oliemaleriet: ”En jysk fårehyrde på heden” fra 1955.

Malerierne, som Frederik Vermehren, dekorerede på stueloftet på Sejlgaard, blev efterfølgende pillet ned og gemt væk i en skunk på loftet. Men da automobilfabrikant J.W. Darr og Else Darr overtog gården i 1941, opdagede Else Darr de smukke loftsmalerier og fik malerierne sat op i den store stue igen.

I dag ejes Sejlgaard af Familien Gasbjerg. Familien har ejet gården siden 1980, og har anvendt arealerne til landbrugsdrift og skovbrug. I midten af 1980’erne fik familien Gasbjerg loftsmalerierne restaureret med hjælp fra en kirkemaler, der med små pensler nænsomt fik loftsmalerierne malet frem på ny, så motiverne i dag fremstår i smukke klare farver.

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning (danskeherregaarde.dk)

Natur- og landskab

Området ved Sejlgaard udmærker sig ved dets landskabelige kvaliteter, hvor områdets åbne marker ligger i et smukt kuperet terræn. Den sydlige del af området grænser op til det naturskønne Sejlgård Plantage og Funder Ådal, og mod øst bevæger stykker af arealet sig ind og omfavnes af skov.
Skoven og Funder Ådal har stor rekreativ værdi med vandrestier og store naturoplevelse. Ådalen er kendetegnet ved dets kuperede terræn med flotte skrænter og en storslået udsigt, og det varierende landskab er hjemsted for et rigt dyre- og planteliv.

Den skæve bane

Syd for området kan du opleve ”Den Skæve Bane”, der er en tidligere banestrækning på 22 kilometer, der i dag er omlagt til natursti. Langs vandrestien kan du opleve strækningens storslåede natur, hvad enten det er til fods, på hesteryg eller på cykel. Naturstien starter syd for Sejlgaard-området i Funder Ådal og løber hele vejen til Ejstrupholm, syd for Silkeborg.  Langs ruten vil du kunne opleve et skiftende landskab – fra de grønne løvskove og englandskabet i Funder Ådal til hedelandskabet i Gludsted Plantage og til landbrugsland på rutens sidste strækning. 

Langs Den Skæve Bane er der mulighed for ophold ved en shelterplads, hvor der er mulighed for at overnatte i shelter eller campere i telt. På shelterpladsen er der også et bålsted.

Læs mere om Den Skæve Bane på silkeborg.dk

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen: Den Skæve Bane. Natursti Ejstrup-Funder.

Hærvejen

Ønsker du at begive dig ud på en længere vandrerute, kobler ”Den Skæve Bane” sig op på Hærvejen, der byder på flere skønne vandreoplevelser langs den Jydske Højderyg. Sejlgaard-området grænser op til Hærvejens Vandreetape 15, hvis 32,2 kilometer løber fra Tollund nordvest for Sejlgaard til Nørre Snede syd for Silkeborg. Langs Hærvejens etape 15 vil du kunne opleve heder, moser, klitlandskab og de fredede Tingdalssøer.

Fra Sejlgaard er der desuden fantastiske muligheder for at stifte bekendtskab med Hærvejens cykelrute, der løber forbi Sejlgaard igennem parcelhuskvarteret ved Grøndalsgårdvej.

Læs mere om hærvejen og dens forskellige vandre- og cykeletaper på haervej.dk

kontakt

Herunder kan du skrive kommentarer og spørgsmål,
samt oplyse dit navn og e-mail,
og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Vi passer på dine personoplysninger, se vores persondatapolitk

Sitemap