Politisk opbakning til friplejehjem i Funder

Politisk opbakning til friplejehjem i Funder

Politisk opbakning til friplejehjem i Funder

Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for et nyt friplejehjem i Funder. Friplejehjemmet bliver en del af den nye Outdoor Forstad Sejlgaard og står, sammen med opførelsen af en ny daginstitution, til at kickstarte udviklingen af den nye bydel.

En ny bydel for alle aldre

Visionen for Sejlgaard er at skabe en ny bydel, hvor man kan bo hele livet – som ung og som ældre. På den baggrund ansøgte Kuben Management og ATRA Arkitekter i starten af 2022 Silkeborg Kommune om tilsagn til at opføre et nyt friplejehjem på arealerne ved Sejlgaard. Den ansøgning har Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune nu hilst velkommen – og Funder kan se frem til at få et nyt og moderne boligtilbud for byens ældste borgere.

Friplejehjemmet kommer til at ligge i den nordlige del af byudviklingsområdet, der grænser op imod Skærskovhedevej, og bliver opført i to etager med plads til ca. 72 boligenheder samt fællesarealer og servicefunktioner. Friplejehjemmet opføres og finansieres af private midler, hvorefter en selvejende institution lejer sig ind i bygningen og drifter plejehjemmet. 

Friplejehjem omgivet af smuk natur

Friplejehjemmets arkitektur danner to gårdrum og er nænsomt indpasset i det naturrige landskab. Hensynet til områdets store naturkvaliteter, eksisterende søer og naturlige biotoper vægter højt i projektet, hvor der bl.a. sikres faunapasser til områdets truede dyrearter, og byggeriet får en behørig afstand til områdets eksisterende beplantning. Store friarealer vil derfor præge området omkring friplejehjemmet, og her er visionen, at skabe forskellige aktivitets- og oplevelsesrum, hvor de ældre kan nyde den blå himmel, vinden i træerne og den friske luft sammen med pårørende og personale.

Boliger til pårørende

Syd for friplejehjemmet er der skitseret en mulighed for at opføre aldringsvenlige seniorboliger til blandt andet ældre, hvis samlever bor på friplejehjemmet. Ved at opføre ”pårørende boliger” tæt på plejehjemmet har par mulighed for at fastholde deres dagligdag sammen – og den pårørende har mulighed for at tilkøbe ydelser og mad på plejehjemmet. Boligerne indgår dog ikke som en del af lokalplanen for friplejehjemmet.

Med en vision om, at Sejlgaard skal være en bydel, hvor de daglige servicetilbud er let tilgængelige og hverdagslivet har gode kår, er tanken også, at bydelens andre beboere kan benytte friplejehjemmets servicefaciliteter (f.eks. køkken, kantine, fællesrum, træningssale mv.). Derfor vil der som en del af friplejehjemmet indtænkes funktioner og tilbud, som bydelens og Funders øvrige borgere kan få glæde af.

Lokalplan for friplejehjem øverst i bunken

Der venter dog et stort stykke arbejde, inden byggeriet friplejehjemmet kan begynde. Lokalplanen for byggeriet er noget af det første, der skal på plads, og dertil skal et kommuneplantillæg udarbejdes.

Lokalplanerne står imidlertid i kø i Silkeborg Kommune, pga. kommunens vækst og mange fremtidige byggeprojekter. Friplejehjemmet i Funder ligger dog blandt de øverste i bunken, da kommunen har prioriteret, at lokalplaner for offentlige formål som f.eks. plejecentre, har topprioritet. Det skyldes blandt andet kommunens behov for flere plejeboliger i og omkring Silkeborg.

Vi ser frem til at lokalplansarbejdet går i gang!

 
Fakta om friplejehjem

kontakt

Herunder kan du skrive kommentarer og spørgsmål,
samt oplyse dit navn og e-mail,
og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Vi passer på dine personoplysninger, se vores persondatapolitk

Sitemap