Arkæologi: Sejlgaard er rig på fortidsfund og kulturhistoriske fortællinger

Arkæologi: Sejlgaard er rig på fortidsfund og kulturhistoriske fortællinger

Fortidsminder: Sejlgaard har været beboet i tusindvis af år.

Noget tyder på, at mennesket i tusindvis af år har beboet og befolket landskabet omkring Sejlgaard. I foråret gennemførte Museum Silkeborg en arkæologisk forundersøgelse af jordene omkring Sejlgaard. Det har vist sig, at jordene ved Sejlgaard er rig på fortidsminder og kulturhistoriske fortællinger.

Som en del af forundersøgelsen blev der undersøgt ca. 22 ha ved at grave 57 grøfter. Her er der fundet over to tusinde fortidsminder. Blandt de mange tusind fortidsminder, blev der blandt andet identificeret 34 treskibede langhuse, 11 hegnsforløb, to grubehuse (værkstedshytter), kogestensgruber, 10 jernudvindingsovne, keramik, en urne og to flinteøkser.

I ét stort område blev der fundet 31 treskibede langhuse, to grubehuse, 11 hegn og kulturlag med keramik, hvilket tyder på at være sporerne fra en tidligere landsby. Fundene er dateret til at stamme fra yngre jernalder og vikingetid, og det antages, at der findes mange flere huse og hegn i området. 

De arkæologiske undersøgelser er en del af det vigtige forarbejde, der skal gennemføres som en del af byudviklingen omkring Sejlgaard. I forbindelse med større arealudviklingsprojekter er det således fast kutyme, at jorden skal undersøges for forekomst af fortidsminder, inden byggemodningen og anlægsarbejderne kan gå i gang. På den sydlige del af arealet ved Sejlgaard er der tidligere registreret en fredet gravhøj, og generelt er området omkring Sejlgaard og Funder kendetegnet ved et rigt fortidsmindelandskab. 

På baggrund af de arkæologiske forundersøgelser, der blev gennemført i foråret, er der blevet udvalgt 7 områder med et samlet areal på ca. 5,6 ha., hvor der skal foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse. Disse undersøgelser påbegyndes i uge 34 og forventes at vare i ca. 4-5 måneder.

Det bliver spændende at se, hvilke andre fortællinger jorden omkring Sejlgaard gemmer på!

Museum Silkeborg udgraver området hen over efteråret 2021. Følg med på museets hjemmeside ved at klikke her.

kontakt

Herunder kan du skrive kommentarer og spørgsmål,
samt oplyse dit navn og e-mail,
og du vil høre fra os hurtigst muligt.

Vi passer på dine personoplysninger, se vores persondatapolitk

Sitemap